Houtsneden tentoonstelling

Hildo Krop: Houtsneden
In zijn houtsneden, in het bijzonder in de prenten die hij maakte voor De Tribune, betoont Krop zich een overtuigd strijder voor een betere samenleving met meer gelijkheid en solidariteit. In dit krachtig sprekende zwart-en-wit werk laat Krop niet alleen zien dat zijn houtsneden een wezenlijk onderdeel vormen van zijn oeuvre maar onderstrepen deze ook heel nadrukkelijk de veelzijdigheid van zijn kunstenaarschap. Meer dan eens vormden zijn houtsneden, qua voorstelling en uitvoering, ontwerpen voor later uitgevoerd (beeldhouw)werk.

black-diapZie ook de dia voorstelling.