Hildo Krop Museum

Het Hildo Krop Museum beheert de collectie voor de gemeente Steenwijkerland. Het Hildo Krop Museum heeft zich ook tot taak gesteld ieder jaar een facet van Krops veelzijdigheid uit te vergroten en daarover zo mogelijk een publicatie uit te brengen. Zo werden de afgelopen jaren exposities ingericht en verschenen er boekuitgaven van zijn houtsneden, van zijn keramische werken en van de door hem vervaardigde dans- en toneelmaskers. Het meest recente boek is van 2012 en uniek omdat het het eerste boek is dat alle werken van Hildo Krop in Amsterdam laat zien met achterin het boek een plattegrond van Amsterdam waarop met corresponderende cijfers in het boekje de plaatsen zijn aangegeven waar de beelden zich bevinden.

expositie hildo krop

Historie: Met de voormalige wethouder van cultuur als grote animator, drs. Anne Beeltje, bracht de Commissie Beeldende Kunst voor de gemeente in nog geen drie jaar een representatieve collectie bijeen. In de villa Rams Woerthe werd in april 2002 een permanente Kropkamer ingericht. De aankoop van twee atelierinventarissen (van de dochter van de kunstenaar) zorgde voor een stevige basis.

Daarnaast vonden nog een groot aantal gerichte aankopen plaats en ontving de gemeente een aantal schenkingen. Op 10 januari 2006 is besloten het Hildo Krop Museum op te richten. Op 1 december 2014 is de Stichting Instituut Collectie Krop opgenomen in het Nederlandse Museumregister en is derhalve een geregistreerd Museum.

Prof. Henk van Os, Jonkheer van Karnebeek, de heer Job Cohen, de heer Hayo Apotheker, Hildo Krop jr. en mevrouw Marja van der Tas hebben zitting in het comité van aanbeveling en onderkennen daarmee het belang van de collectie.