Grafisch werk

Op een enkele litho na (de walswerker) heeft Hildo Krop zich gedurende zijn gehele kunstenaarsbestaan, uitsluitend bezig gehouden met de houtsnede. De oudste prent dateert van omstreeks 1919, de jongste maakte hij in het jaar voor zijn overlijden (1969). De collectie van het ICK omvat ruim 50 houtsneden. Hildo Krop vestigde zich in 1912 definitief in Amsterdam. Aangezien opdrachten voor beeldhouwwerk aanvankelijk uitbleven, werkte de jonge Krop een tijdlang in een meubelfabriek waar hij o.a. leerde houtsnijden. Dit kwam hem later zeer goed van pas bij het ontwerpen en uitvoeren van meubels en het vervaardigen van houtsneden.

In zijn houtsneden, in het bijzonder de prenten die hij vervaardigde voor het communistische dagblad de Tribune, betoont Krop zich een overtuigd strijder voor een betere samenleving met meer gelijkheid en solidariteit. Krop laat in dit krachtig sprekende veelal zwart/en/wit werk niet alleen zien dat zijn houtsneden een wezenlijk onderdeel vormen van zijn oeuvre maar onderstrepen ook heel nadrukkelijk de veelzijdigheid van zijn kunstenaarsschap.

houtsnede Hildo Krop