Kunstaardewerk

De toegepaste kunst van Hildo Krop heeft dezelfde plastische vormgeving als zijn beeldhouwwerk en sluit aan bij de organische monumentaliteit van het werk van de meeste architecten van de Amsterdamse School.

De Eerste Steenwijker Kunst Aardewerkfabriek (ESKAF) was gedurende haar bestaan ( (1919-1927) een van de meest interessante aardewerkfabrieken in Nederland waar verschillende kunstenaars modellen voor ontwierpen. Ook Hildo Krop, wiens vader toen president-directeur was, maakte voor deze fabriek vele ontwerpen voor sier- en gebruiksaardewerk alsmede voor tegels en bouwornamenten. Het meest prestigieus was het zogenaamde Scarabae-aardewerk, dat tot 1921 werd gemaakt.

In totaal ontwierp Krop voor de ESKAF ca. zestig modellen, waarvan er een twintigtal deel uitmaken van de collectie ICK.

Daarnaast leverde Krop een twaalftal decors voor vierkante witte tegels (10 cm), modelleerde hij tevens reliëf- en ajourtegels en ontwierp hij een verscheidenheid aan bouwkeramische elementen. Het stadsmuseum in Steenwijk heeft meer dan 100 Eskaf modellen naar ontwerpen van andere kunstenaars in de collectie.

aardewerk Hildo Krop