De collectie gipsen beelden van het Hildo Krop Museum

Het bestuur van (destijds) de gemeente Steenwijk liet in 1999 een commissie een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een museum over de beroemde plaatsgenoot Hildo Krop (1884-1970) die het wist te brengen tot Stadsbeeldhouwer van Amsterdam.

Al vrij snel na het positief beantwoorden van de vraag naar de levensvatbaarheid van een dergelijk initiatief, werd najaar 2000 een geweldige impuls aan het te realiseren project gegeven. Van de dochter van Krop konden door de gemeente twee atelierinventarissen worden aangekocht: het grote atelier aan de Plantage Muidergracht in Amsterdam en het kleinere tuinhuis/atelier bij zijn woning te Schoorl.

Deze atelierinventarissen bestonden naast enkele bronzen en stenen beelden en een aantal keramische objecten, voor het grootste deel uit werken van gips: ontwerpen, schetsen en afgietsels. Tot op de dag van vandaag zijn vrijwilligers van het museum bezig met het determineren van de objecten.

Uit de vele vragen die door bezoekers van het museum aan onze museumassistenten over in het bijzonder de gipsen beelden worden gesteld, hebben wij op kunnen maken dat wij de gipsen beelden van Krop eens centraal onder de aandacht zouden moeten brengen in de vorm van een wisselexpositie en een boekuitgave.
Wij zijn dan ook de bekende kunsthistoricus/restaurator Pier Terwen uit Leiden zeer erkentelijk dat hij op ons verzoek wilde ingaan: meewerken aan een boekuitgave waarin alle facetten van het werken met gips door beeldhouwers (lees in dit verband door Krop) aan de orde worden gesteld. Wat is het kunsthistorische belang van de collectie gipsen van het Hildo Krop Museum? Wat waren Krop zijn methoden van werken en welke technieken hadden in zijn atelier plaatsgevonden alvorens de beelden de werkplaats aan de Plantage Muidergracht konden verlaten?

In de expositie en vooral in de uitgave Hildo Krop ontwerpen, schetsen en afgietsels wordt getracht antwoord te geven op de vele vragen die leven omtrent de ontstaansgeschiedenis van zijn kunstwerken.