Word vriend

Door lid te worden van de vriendenorganisatie van de Hildo Krop Collectie draagt u bij aan de instandhouding en de versterking van een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Uw voordeel als Vriend van de KropcoUectie:

 • Gratis toegang tot de collectie
 • Toezending van de digitale Nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden wat er in en rond het Instituut Collectie Krop gebeurt (zoals aanwinsten, bruiklenen, lezingen, aan- staande tentoonstellingen, enz.)
 • Uitnodigingen voor de jaarlijkse opening van de wisselexpositie en de Kroplezing)
 • 10% korting op de aankoop van onze speciale uitgaven
 • “Vriend worden”?
  U bent al Vriend van ”Hildo Krop” voor minimaal € 25,- per jaar

“Ik geef mij op als lid van de vriendenorganisatie van de Hildo Krop Collectie”

  Mijn naam

  Email

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Na overmaking van € 25,00 op banknummer NL33RABO0132074176 tnv ICK ontvangt u van ons de bevestiging van uw lidmaatschap.